Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

housle

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
a) Diplomový koncert - housle
 (Hana Feltlová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4503 | Učitelství pro střední školy / Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství základních uměleckých škol, Učitelství pro střední školy - hudební výchova | Theses on a related topic

Koncert pro housle a orchestr č. 1 a moll, op.77 Dmitrije Šostakoviče
 (Terezie Vargová)

2017, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/k6l9y/ | Hudební umění / Hra na housle | Theses on a related topic

Nicola Matteis a jeho tvorba pro housle
 (Vojtěch Jakl)

2020, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ahqas/ | Hudební umění / Historická interpretace | Theses on a related topic

Houslová tvorba Luboše Fišera se zaměřením na Sonátu pro housle a klavír „Ruce“
 (Alžběta Čepická)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wj99l/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Transkripce sonáty A dur pro housle a klavír od Césara Francka pro kontrabas
 (Einars Everss)

2020, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/jkrdt/ | Hudební umění / Hra na kontrabas | Theses on a related topic

Koncert pro housle a orchestr Alexandra Moyzese
 (Alžbeta Stračinová)

2018, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/lp9fe/ | Hudební umění / Hra na housle | Theses on a related topic

Eugène Ysaÿe: Sonáta pro sólové housle č. 2
 (Marie Korpasová)

2016, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/a4431/ | Hudební umění / Hra na housle | Theses on a related topic

Sergej Prokofjev – Koncert pro housle a orchestr č. 1, op. 19. Analýza a interpretační problémy
 (Antonina Tyshko)

2017, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/rxw08/ | Hudební umění / Hra na housle | Theses on a related topic

Henryk Wieniawski: Koncert pro housle a orchestr č. 2 d moll
 (Marie Korpasová)

2018, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/c5cvg/ | Hudební umění / Hra na housle | Theses on a related topic

Johannes Brahms a jeho sonáty pro klavír a housle
 (Radka Karageorgieva)

2011, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/gryjc/ | Hudební umění / Hra na housle | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)