Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prase

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Vliv probiotik na buňky imunitního systému zvířat.
 (Lenka Rusňáková)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//d18pvl// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Úloha histaminových receptorů v modulaci imunitního systému
 (Hana Hedbávná)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vm9hh/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Interakce streptomycet izolovaných z lidských tkání s buňkami savčího imunitního systému
 (Petr POSPÍCHAL)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y8fksa// | Biologie / Klinická biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv respirabilní frakce suspendovaných částic v ovzduší na funkce buněk imunitního systému člověka
 (Táňa Brzicová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92238 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Postavení NK buněk v imunitním systému a jejich využití v imunoterapii mnohočetného myelomu
 (Monika Hojdanová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pti6p/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Reakce imunitního systému na vybrané patogeny přenášené klíštětem (Babesia microti, Borrelia burgdorferi s.l.)
 (Michal Dvořák)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rdcc6/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Fagocytóza a jiné nespecifické reakce imunitního systému vyvolané patogenem Borrelia burgdorferi sensu lato a jeho obrana proti těmto mechanismům
 (Lucie Šmídová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iawtf/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Postnatal transmission of immunity from a mother to her offspring in pigs
 (Karolina Hlavová)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ik7m1/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma

New view on the age-specificity of pig Cryptosporidium by species-specific primers for distinguishing Cryptosporidium suis and Cryptosporidium pig genotype II
 (Martina JENÍKOVÁ)

2011, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lmy263// | Biologie / Klinická biologie | Práce na příbuzné téma

Analýza projektu Esther the Wonder Pig a jeho vliv na propagaci veganství
 (Mila Linden)

2017, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uovt78// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)