Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

infinitive structures

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

The use of infinitive structures in newspaper reporting
 (Valerie Hotová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gj1em1// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice | Theses on a related topic

Infinitive Clauses in Administrative Style
 (Aneta Černá)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//h2i8e1// | Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi | Theses on a related topic

Ruské polovětné útvary s infinitivem a jejich vyjádření v češtině
 (Vladimíra Salášková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hf9ui/ | Filologie / Mediteránní studia | Theses on a related topic

Finite vs. Non-Finite Structures in Fiction
 (Tereza Nýčová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4m8k1e// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice | Theses on a related topic

Es bleibt noch zu erforschen... Zur Verwendung der Konstruktion bleiben + zu + Infinitiv im Deutschen und zůstat/zbývat + Infinitiv im Tschechischen
 (Eva BOŠKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5a7gu7// | Filologie / Německá filologie - Španělská filologie | Theses on a related topic

Möglichkeiten und Tendenzen der Bildung von Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen, oder Bildung von schwierigen Komplexsätzen in deutschsprachigen Periodika.
 (Simona DOSTÁLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//y0zn20// | Filologie / Německý jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic