Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

integrated transport systems

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Kraje, hromadná doprava, integrované dopravní systémy - quo vadis?
 (Tomáš Kubíček)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ut33t/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Dostupnost integrovaných systémů veřejné dopravy a jejich vliv na potřebu získání řidičského oprávnění mladých řidičů
 (Adriana Medveďová)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/g894g/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Integrované dopravní systémy v České republice se zaměřením na železniční dopravu
 (Pavel Dokoupil)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//8k3nen// | Logistika / | Theses on a related topic

Komparace IDS ve vybraných krajích ČR s využitím kvalitativních metod
 (Filip MURŇÁK)

2023, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//18tpe2// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Integrované dopravní systémy v Katalánsku
 (Markéta Bláhová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80183 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic