Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Kognitivní, taxonomie, učebních, cílů, podle, Blooma

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Transfer of professional development to classroom teaching. An analysis of professional development courses at the University College of Teacher Education in Vienna, Austria.
 (Martin Klein)

2020, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wleb1/ | Sociology / | Práce na příbuzné téma

Inter-company comparison according to financial reports
 (Evgeniya Starostina)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kkf2j/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Práce na příbuzné téma

Kognitive Lernzieltaxonomie nach Bloom in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Tschechisch): Blattspiel im Klavierunterricht an der Grundschule für Kunst in Tischnowitz
 (Zdeněk Vašíček)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dm90p/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Didaktické hry ve výuce zeměpisu cílené na vyšší úrovně kognitivních cílů Bloomovy taxonomie
 (Kateřina JANDOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bl1ey1// | Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Evaluace očekávaných výstupů 3.etapy vzdělávacího oboru přírodopis s využitím Bloomovy taxonomie
 (Zdeňka PETROVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vs710n// | Učitelství pro základní školy / Vy-Bi | Práce na příbuzné téma

Návrh alternativní výživové pyramidy podle stravovacího směru Primal pro učební obor Kuchař
 (Václav Slezáček)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9w5e8c// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Práce na příbuzné téma

Mehrsprachigkeit der SprachenlehrerInnen und ihre Stellungnahme zur Mehrsprachigkeitsdidaktik - Eine Erhebung an einigen tschechischen Grundschulen
 (Veronika Janáčková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fwqac/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy | Práce na příbuzné téma

Kognitive Lernzieltaxonomie nach Bloom in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Tschechisch): Blattspiel im Klavierunterricht an der Grundschule für Kunst in Tischnowitz
 (Zdeněk Vašíček)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dm90p/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Kognitive Lernzieltaxonomie nach Bloom in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Tschechisch): Blattspiel im Klavierunterricht an der Grundschule für Kunst in Tischnowitz
 (Zdeněk Vašíček)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dm90p/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy | Práce na příbuzné téma