Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dependability

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Sledování, hodnocení a využití informací o provozní spolehlivosti dopravních vozidel v podmínkách malé obchodní organizace
 (Veronika Kolbabová)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/fu25c/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Multikriteriální analýza spolehlivosti informací
 (Jiří Šťastný)

2020, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mxh3zd// | Elektrotechnika a informatika / Informatika a logistika | Práce na příbuzné téma

Spolehlivost kompozitních konstrukcí
 (Alexander Čapka)

2018, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hznsjs// | Procesní inženýrství / Nástroje a procesy | Práce na příbuzné téma

Multikriteriální analýza spolehlivosti informací
 (Jiří Šťastný)

2020, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mxh3zd// | Elektrotechnika a informatika / Informatika a logistika | Práce na příbuzné téma

Řízení údržby kolejových vozidel pro optimalizaci spolehlivosti
 (Martin Elstner)

2018, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kda1c1// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní prostředky | Práce na příbuzné téma

Model spolehlivosti technické soustavy se zálohou
 (Martin Kuzniarský)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114316 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

Spolehlivost složitých průmyslových objektů
 (Monika Deingruberová)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109026 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

Vužití fuzzy spolehlivosti pro technické systémy
 (Anton Švec)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104447 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

Management spolehlivosti poplachových systémů
 (Ivo Přikryl)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xn0j43// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Model spolehlivosti elektrárenského bloku
 (Miroslav Fischer)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87754 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)