Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

janusz kaminski

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1. Teoretická část: Janusz Kaminski a divácký film 2. Praktická část: Nebezpečí klidu - hraný film, cca 20 min, kamera
 (Milan Mrázek)

2015, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//55tss6// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Kamera | Theses on a related topic

Figúra ako nositeľ výrazu v rôznych filmových žánroch
 (Filip Knoll)

2017, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ya0d6x// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Kamera | Theses on a related topic

Analýza vzájemného ovlivnění kameramana a režiséra
 (Vojtěch Vančura)

2014, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8464 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Kamera | Theses on a related topic