Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

webová aplikace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Učební pomůcka pro Microsoft SQL Server 2014
 (Jakub Kolář)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0cdh74// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Učební pomůcka v angličtině pro Microsoft SQL Server 2014
 (Patrik Čordáš)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x2nauc// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Maskování SQL Server databáze se zaměřením na T-SQL kód
 (Filip Sikora)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119135 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Návrh online replikace dat z databázového systému FoxPro do systému Microsoft SQL Server
 (Jan Angelovič)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115240 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Práce na příbuzné téma

Migrace informačního systému na Microsoft SQL server
 (Ján Repka)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dx6p59// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Práce na příbuzné téma

Elektronická učební pomůcka pro výuku Microsoft SQL Serveru
 (Romana Nehodová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9d80oj// | Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě | Práce na příbuzné téma

Nasazení Microsoft SQL Serveru pro databáze ve strojírenství
 (Marek KYSELA)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//37mrqi// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Práce na příbuzné téma

Transformace dat ze systému InterBase do Microsoft SQL Serveru
 (Ondřej Maňas)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73383 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Profilování aplikací pro .NET a SQL Server
 (Antonín Urban)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//32kica// | Elektrotechnika a informatika / Informatika a logistika | Práce na příbuzné téma

Učební pomůcka Microsoft SQL
 (Daniela Turečková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5lstwp// | Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)