Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

karcinogenita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Toxikologické hodnocení komplexních směsí vzorků životního prostředí a jejich složek v modelech in vitro
 (Lenka Pálková)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lcspr/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Biochemické a fyziologické markery antropogenního stresu
 (Jana Krulová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w8knm/ | Biologie (čtyřleté) / Anatomie a fyziologie rostlin | Theses on a related topic

Mykotoxiny ochratoxiny a jejich toxicita
 (Eva Znamínková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8111 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Možnosti stanovení herbicidu glyfosátu
 (Jana Maňáková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8k2mbk// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Ekotoxikologické hodnocení vybraných protinádorových léčiv
 (Pavel Odráška)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zr5ps/ | Biologie / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

toxiny a sekundární metabolity hub v potravinách
 (Simona POSPÍŠILOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3f2o8b// | Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii | Theses on a related topic

Studium možných negativních účinků chromu na organismus v důsledku nošení obuvi\nl{}
 (Kristýna MOČIČKOVÁ)

2006, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uhbydy// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic