Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

environmental noise

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Pervazivní kartografie: teorie, metody a aplikace v oblasti zpracování hlukových dat
 (Petr Duda)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8ifl/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Práce na příbuzné téma

Hluková zátěž okolí při likvidaci stavební sutě a výrobě recyklátu.
 (Jan VEJVODA)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lzqpqn// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Práce na příbuzné téma

Hodnocení zátěže životního prostředí města Štětí hlukem
 (Daniela KREJČOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//i22pza// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv citlivosti k hluku na hodnocení environmentálních zvuků
 (Renata Šohajová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z069y/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Snižování environmentálního zatížení regionálního letiště – hluk
 (Tomáš Rozbroj)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81294 | Technologie letecké dopravy / | Práce na příbuzné téma