Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kastrace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Kastrace kanečků a minimalizace výskytu kančího pachu
 (Jan Lujka)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//39b4rh// | Zootechnika / | Theses on a related topic

Vliv rozdílné kastrace na výnos množitelského porostu osiva kukuřice
 (Petr Plachý)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//slpa5o// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Etická problematika farmakologické kastrace
 (Daniel REISKÝ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4o7mxu// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Jak informují sdělovací prostředky o problematice kastrací. (české ve srovnání s anglickými)
 (Adam HANUŠ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9omhss// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Aktuální problematika kastrací v chovech prasat
 (Jaroslav JANOTA)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tlu4hd// | Zemědělství / | Theses on a related topic

Terapeutická léčba sexuálních deviací v české sexuologii
 (Andrea Bělehradová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hcw3w/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Bezpečnostní opatření proti recidivě sexuálních delikventů v České republice
 (Iva Flajšmanová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n51fy/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)
 (Markéta Radimecká)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bz2ap/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Lidská důstojnost v medicinském právu
 (Leona Kučerová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y7t9i/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Evropská unie, Rada Evropy a sexuální násilníci v České republice
 (Barbora Vágnerová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bk9n3/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)