Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

uhelny prach

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv zrnitosti na teplotu vznícení rozvířeného a usazeného prachu u vybraných vzorků hořlavých prachů
 (Jan Duchač)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114220 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Řešení dopravy uhelného prachu ve vápence
 (Rostislav Kutal)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104970 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Má zem - nádoba modelovaná z keramické hlíny s příměsí zeminy a uhelného prachu
 (Petra HILASOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7e5y2k// | Výtvarná umění / Design | Práce na příbuzné téma

Stanovení vlivu příměsi malého množství hořlavého plynu na výbuchové parametry uhelných prachů
 (Ivo Konderla)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79087 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Zkoumání vlivu příměsi metanu na maximální výbuchové parametry vybraných průmyslových prachů
 (Miloslava Jánská)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88592 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Sledování vývoje chronické obstrukční plicní nomoci u horníků v závislosti na délce expozice v dole a kouření
 (Pavlína KOPPOVÁ)

2009, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0zobv0// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Projekt sanace termických procesů v prostoru Haldy Hrabůvka
 (Jiří Kostinec)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92084 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení ochrany před výbuchem na ústřední drtírně uhlí v Tušimicích
 (Radim Weinhold)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119594 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma