Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

heterogenni uhlikate materialy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium heterogenních povrchů uhlíkatých látek sorpčními a kalorimetrickými metodami
 (Tomáš ZELENKA)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//esvsmn// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Práce na příbuzné téma

Možnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci adsorbentů na bázi povrchově oxidovaných uhlíkatých materiálů
 (Gabriela HOTOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ijmjjd// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Práce na příbuzné téma

Studium možností využití uhlíkatých produktů spalování paliv pro záchyt polutantů z vodného prostředí
 (Lucie Ruppenthalová)

2016, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112235 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

Aplikace analytických technik při studiu vlivu parametrů přípravy na reaktivitu, termické a adsorpční vlastnosti organických kryo- a xerogelů
 (Eva KINNERTOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hxxgj5// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Práce na příbuzné téma

Charakterizace sorbentů na bázi strusek vhodnými analytickými a fyzikálně-chemickými metodami
 (Lenka BLÁHOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pj6hiv// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Práce na příbuzné téma