Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

point cloud

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Spatial data structures for point cloud analysis and visualization
 (Vojtěch Uher)

2020, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//97156d// | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika | Práce na příbuzné téma

Data Privacy in Cloud Outsourcing
 (Abdelfattah Essarrar)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e68nb/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.) | Práce na příbuzné téma

Governance a management služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele
 (Soňa Karkošková)

2015, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71090 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Výpočet stromových charakteristik v bukovém porostu na základě fotogrammetrického mračna bodů
 (Michal Ferdus)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//n2skqr// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Metodika skenování a zpracování bodových mračen pro vývoj pěnových dílů v automobilovém průmyslu
 (Michal GREGOR)

2020, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ofc2le// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Práce na příbuzné téma

Uložení a analýza bodového mračna bodů v Oracle Spatial
 (Michal KÁRA)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3hxam5// | Geomatika / | Práce na příbuzné téma