Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

coke

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Coke deposits on zeolite catalysts in process of methane aromatization
 (Jérôme Daubigney)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//7ya4ut// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Výroba koksu v koksovací baterii a její vliv na životní prostředí
 (Radim Szkandera)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87909 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami při výrobě koksu na koksárenské baterii
 (David Běleš)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104579 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Vliv provozních parametrů koksárenské baterie na kvalitu vysokopecního koksu
 (Radek Toman)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99097 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Návrh úprav hořáků na koksárenský plyn pro kotel o výkonu 67 t/h páry v Teplárně Přívoz
 (Jiří Bernát)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109349 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Pinch analýza provozu koksochemie
 (Lenka Šimková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109248 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

Posouzení optimalizace provozu odsíření koksárenského plynu
 (Radmila Odleváková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107909 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování dehtových úsad z koksárenských provozů
 (Jan Křištof)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110908 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv | Práce na příbuzné téma

Parní předehřívák koksárenského plynu
 (David Závodský)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109595 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Odsíření koksárenského plynu - materiálová bilance
 (Lenka Šimková)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119334 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)