Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kolon

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Odstraňování iontů stroncia a cesia z vodných roztoků pomocí sorpčních kolon v sériovém uspořádání
 (Quynh Trang Nguyenová)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//brnpi2// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Vývoj postupu testování naplnění ionexových kolon
 (Jan Glabasňa)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//3qvnat// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Efekt materiálů na účinnost výplní destilačních kolon
 (Jiří Zbytovský)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//zavnaz// | Aplikovaná chemie a materiály / | Theses on a related topic

Příprava afinitních kolon pro specifickou izolaci proteinů zapojených do virulence patogenů
 (Eva Dudová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7pe6/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Vývoj a optimalizace HPLC metod s využitím kolon s pevným jádrem
 (Jana Dvořáková)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4ayqxf// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Jednorozměrná a dvourozměrná kapalinová chromatografie s využitím povrchově pórovitých náplní kolon
 (Eliška Kachlíková)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fon2zq// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC) na nových \nl{}typech kolon
 (Petr Janás)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//r05x91// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Příprava a testování vlastností kapilárních monolitických kolon pro separace nízkomolekulárních látek
 (Magda Staňková)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ng3e49// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Příprava monolitických kapilárních kolon s uhlíkovými mikroelektrodami
 (Martina Komendová)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ukssmk// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Způsoby plnění kolon pro preparativní kapalinovou chromatografii a porovnání jejich účinnosti
 (Anna Hubatová-Vacková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ncx9jt// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)