Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

směsný komunální odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zavedení nové třídící linky na směsný komunální odpad
 (Josef Bělica)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137386 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Biologicky rozložitelný komunální odpad - současná situace v Uherském Hradišti a návrh optimalizace
 (Monika GREBEŇOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q18ay3// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Výzkum vlivu skladby komunálního odpadu využívaného v ZEVO na tavitelnost popela
 (Karla Kryštofová)

2018, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133129 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Vliv plánovaného zařízení KIC Odpady (ZEVO) v Karviné na postoje obyvatel a síla vlivu NIMBY efektu
 (Jakub Ryba)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41306 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Práce na příbuzné téma