Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Popílek

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Development of Dual Stage Fluid Bed Gasification System Suitable for Multiple Feedstock
 (Ajith Kumar Thirunavukkarasu)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//wx4z2t// | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Ověření možností využití produktů po spalování v podmínkách United Energy Komořany, a.s.
 (Tomáš Gýna)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74302 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Fluidised-bed combustion of dry stabilized sewage sludge
 (Jaroslav Moško)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//d3g41h// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Spolu-spalování stabilizovaných čistírenských kalů s dřevní biomasou ve fluidní vrstvě
 (Maxim Solodkov)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//lzm2cv// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Využití kalolisů v kalovém hospodářství úpravny uhlí Komořany (ÚUK)
 (Josef Harvan)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108468 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Sorpční vlastnosti konvertorových kalů
 (Lucia Rozumová)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127367 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

Posouzení změn v chemickém složení popílků vlivem přídavku kalů z ČOV
 (Ivana Bartošová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137283 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Příprava a spoluspalování solidifikovaných biologických kalů
 (Zdeněk Kubík)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74265 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití popelové složky pro stavební účely po zplyňování hnědého uhlí ve zpracovatelské části Sokolovské uhelné, a.s.
 (Martin Gondáš)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103190 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Výskyt, obsah a osud arsenu v severočeském hnědém uhlí využívaném v energetice
 (Milan SKULA)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//k255r0// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)