Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mixed municipal waste

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Ekonomické a právní aspekty nakládání se směsným komunálním odpadem ve městě Uničov
 (Jana Machová)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f41gvv// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Hodnotenie termochemických vlastností zmesového komunálneho odpadu pre účely energetického využitia
 (Martina Gabrišová)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129004 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce
 (Tomáš Glac)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128990 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zavedení nové třídící linky na směsný komunální odpad
 (Josef Bělica)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137386 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Malá zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu
 (Natálie LIHUNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//afkact// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Variabilita výhřevnosti směsného komunálního odpadu v závislosti na jeho materiálové skladbě
 (Tereza Navrátilová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144948 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování směsného komunálního odpadu po roce 2024
 (Kamil Klacko)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129755 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

LCA nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu
 (Petr Tuma)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//n0c2ye// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Zpracování směsného komunálního odpadu
 (Václav Zyder)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//lmsrig// | Ekonomika a management / Podnikání | Práce na příbuzné téma

Procesní návrh zpracování směsného komunálního odpadu
 (Kamil Klacko)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141647 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)