Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zevo

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Ohřívák primárního vzduchu integrovaný do nízkotlakého okruhu kotle pro ZEVO
 (Marek Bystroň)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144744 | Energetické stroje a zařízení / | Práce na příbuzné téma

Generátor středotlaké přehřáté páry integrovaný k tří-modulové turbíně Siemens pro ZEVO
 (Pavel Novák)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144743 | Energetické stroje a zařízení / | Práce na příbuzné téma

Ohřívák páry u parogenerátoru pro ZEVO a návrh regulace teploty páry
 (Tomáš Stolařík)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137105 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení technologie v ZEVO Chotíkov
 (Antonín BALLÁK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6119ue// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Výzkum vlivu skladby komunálního odpadu využívaného v ZEVO na tavitelnost popela
 (Karla Kryštofová)

2018, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133129 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Ohřívák primárního vzduchu u parogenerátoru ZEVO bez chloridové koroze
 (Vladimír Gerlich)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141020 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Určení optimálních mechanických a fyzikálně-chemických vlastností paliv pro ZEVO.
 (Michal Šafář)

2020, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145049 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Hodnocení provozu zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO)
 (Eva HEŘMANOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tdyikz// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Generátor vysokotlakové prehriatej pary pre ZEVO s výrazne obmedzenou chloridovou koróziou
 (Michal Copko)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144742 | Energetické stroje a zařízení / | Práce na příbuzné téma

Využití tepla z plánovaného ZEVO Mělník pro horkovod Praha
 (Miroslav Pavlíček)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//hn6g7j// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)