Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Zeměpis

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Komparace vzdělávacího systému ve Francii a ČR se zaměřením na geografické vzdělávání
 (Petra Janků)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2lpt/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Hledání a zavedení výukových cílů v českém geografickém vzdělávání
 (Aleš Otýpka)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1zn5/ | Geografie a kartografie / Učitelství geografie a kartografie pro střední školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Materiály pro výuku pedosféry v gymnaziálním geografickém vzdělávání
 (Kateřina Žáková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8ny9/ | Geografie a kartografie / Učitelství geografie a kartografie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Standardy geografického vzdělávání a jejich praktické ověření ve školní praxi
 (Jan Kletečka)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ekkno/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy Učitelství dějepisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Očekávané výstupy dramatické výchovy v primárním vzdělávání
 (Lucie Kouklíková)

2012, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//dyw5y8// | Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Němčina, Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Hodnocení očekávaných výstupů vzdělávací podoblasti „Jazyk a řeč“ u předškolních dětí v logopedické třídě
 (Lucie Smolinská)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g61t6/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Očekávané výstupy v RVP ZV z matematiky - okruh číslo a proměnná
 (Petra JELONKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//s7mcl0// | Učitelství pro základní školy / Uč. pro 2.st. ZŠ MA-OV | Práce na příbuzné téma

Teorie a praxe očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace na 1. stupni základní školy pro žáky s lehkým mentálním postižením
 (Iveta Salfická)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a4cf4/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Evaluace očekávaných výstupů 3.etapy vzdělávacího oboru přírodopis s využitím Bloomovy taxonomie
 (Zdeňka PETROVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vs710n// | Učitelství pro základní školy / Vy-Bi | Práce na příbuzné téma

A Deep Story of the Czech: The Social Meanings of Roma in Czech Society
 (Ondřej Klíma)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v20l7/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)