Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biochar

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Computational study of greenhouse gas adsorption on biochar
 (Ivan KHODONOVYCH)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jzartt// | Biochemistry / Biological Chemistry | Práce na příbuzné téma

Life cycle assessment of biomass utilization, bioenergy, and biochar production. A case study of gasifier in Zlatá Olešnice.
 (Jan Matuštík)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//orvfld// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Functional and Environmental Properties of High-Temperature Biochar
 (Anežka Sedmihradská)

2022, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//m1amhi// | Energie a paliva / | Práce na příbuzné téma

Vliv teploty pyrolýzy na adsorpční chování biochar
 (Veronika Liworová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//jy5u67// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení texturních charakteristik biochar
 (Veronika Liworová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//z3e183// | Aplikovaná chemie a materiály / | Práce na příbuzné téma

Biouhel - prostředek pro remediace a zvýšení kvality půd
 (Zuzana Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ukxy0/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Výzkum možností použití biouhlu pro dekontaminaci půd.
 (Jana Bouchalová)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133135 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv aplikace biouhlu na osud a biodostupnost konazolové fungicidů v půdě
 (Nikola Bošković)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o95ly/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Primární a sekundární ekotoxické efekty biouhlu v půdě
 (Klára Kročová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rbdsg/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Monitorování sorpčních vlastností biocharu na vybraných látkách
 (Jan Slaný)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140266 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)