Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biouhel

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Biouhel - prostředek pro remediace a zvýšení kvality půd
 (Zuzana Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ukxy0/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv pH na extrakci látek z komplexu biouhel-půda
 (Kristína Jakubčeková)

2019, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//avcgh5// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Mechanické a tepelné vlastnosti PLA biokompozitů obsahující biouhel
 (Jakub Bašus)

2022, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//lh5yhu// | Technologie plastů a kompozitů / | Práce na příbuzné téma

Primární a sekundární ekotoxické efekty biouhlu v půdě
 (Klára Kročová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rbdsg/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vztahy mezi produkčními podmínkami a obsahem rizikových látek v biouhlech – cesta k designovaní environmentálně a průmyslově atraktivních biouhlů
 (Eliška Řehůřková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/clz0w/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Osud conazolových fungicidů v půdním prostředí - role organického uhlíku a dalších faktorů
 (Lucia Krkošková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rr3d6/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Optimalizace skladby surovin pro výrobu kompostů s využitím kuchyňských odpadů.
 (Michaela Bendová)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133142 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv aplikace biouhlu na osud a biodostupnost konazolové fungicidů v půdě
 (Nikola Bošković)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o95ly/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Vliv přídavku biouhlu na technologii kompostování
 (Milan Chovanec)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144966 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Výzkum možností použití biouhlu pro dekontaminaci půd.
 (Jana Bouchalová)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133135 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)