Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Místní, akční, skupina, Skutečsko

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 33 prací)
Historie čokolády a její postavení v současné gastronomii
 (Katsiaryna Ivanova)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12261/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Práce na příbuzné téma

Význam kulturních institucí, organizací a jednotlivců při dokumentaci historie města Jaroměřice nad Rokytnou
 (Lucie Melánová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y0421/ | Historické vědy / Muzeologie | Práce na příbuzné téma

Historie varhan a budovy sokolského Stadionu v Brně
 (Petra Andrlová)

2015, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/qu5v1/ | Hudební umění / Hra na varhany | Práce na příbuzné téma

Historie a vývoj rozhodcovství ledního hokeje a jeho vliv na hru
 (Jiří Salač)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cjg9n/ | Tělesná výchova a sport / | Práce na příbuzné téma

Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy
 (Ivona Pajma)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kssjg/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie | Práce na příbuzné téma

Komparační studie využití metody Leader mezi členskými státy Evropské unie
 (Veronika Dudová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jv8a2e// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

Analýza dosavadní podpory rozvoje venkovských obcí v rámci Programu rozvoje venkova v ČR 2007 - 2013 se zvláštním zřetelem na Osu IV. Leader
 (Ivana GREGOROVÁ)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//at3mo7// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Práce na příbuzné téma

Hodnocení efektivnosti investičního projektu společnosti Sako Brno a.s.
 (Jiří Šanda)

2019, Diplomová práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/hn9cr/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Hodnocení investičního projektu společnosti ZDAR, a.s. a návrh změn ke zvýšení ekonomické efektivnosti
 (Hana Alexová)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/boim2/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Hodnocení projektu zavedení větrného generátoru ve výrobní společnosti
 (Veronika Oulehlová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114561 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 33 prací)