Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Rychlovarná konvice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Součinitel přestupu tepla v proudovodech
 (Blanka SKOČILASOVÁ)

2013, Disertační práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n4546h// | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

Měření součinitele přestupu tepla při impaktním proudění
 (Tomáš Červa)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//20sxew// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Stanovení součinitele přestupu tepla s ohledem na rychlost proudění kalicího média metodou numerické simulace
 (Václav AUTERSKÝ)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vvboa0// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Realizace zařízení pro identifikaci rozložení součinitele přestupu tepla.
 (Martin Pelc)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//jphb44// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Experimentální určení poměrných hodnot součinitele přestupu tepla varných konvic.
 (Jan Podžorný)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78593 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Experimentální určení poměrných hodnot součinitele přestupu tepla varných konvic.
 (Jan Podžorný)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78593 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Experimentální určení poměrných hodnot součinitele přestupu tepla varných konvic.
 (Jan Podžorný)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78593 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma