Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Česká republika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Detekce antropogenního ovlivnění pole povrchové teploty (LST) v ČR
 (Martin Bureš)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/flg9h/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Tepelný ostrov města - analýza stavu a možnosti zlepšení
 (Aneta CHVOJKOVÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta zemědělská a technologická / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h8ejez// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití dat dálkového průzkumu Země pro potřeby města Liberec
 (Jaroslav NÝDRLE)

2020, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ub23x2// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Časové změny vlivu vegetačního krytu na místní klima intravilánu obce pomocí metod dálkového průzkumu Země
 (Václav NÁROVEC)

2022, Diplomová práce, Fakulta zemědělská a technologická / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//seq0dc// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Sezónní variabilita teploty vzduchu v České republice za posledních 300 let na základě přístrojových, dokumentárních a přírodních proxy dat
 (Petr Kolář)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fpw0u/ | Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení stability kalu důlních vod v Tušimicích, Česká republika
 (Jan Minařík)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107921 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Analýza dopadu vodní jámy Jeremenko na fyzikálně-chemické parametry ve vodě řeky Ostravice, Česká republika
 (Marika Doričáková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107955 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Analýza časových řad vybraných biofyzikálních parametrů ze skeneru MODIS
 (Jiří Kučera)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nepv4/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Mapování rozsahu sněhové pokrývky z dat MODIS
 (Matěj Dobřanský)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rszhf/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Mapování charakteristik vegetačního krytu obrazových dat MODIS
 (Pavel Gaja)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/digpq/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma