Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

lexical change

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Lexical development and change: New words in English language
 (Marie Gajzlerová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p16di/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Studie sémantických změn v biblických textech: Tendence, užití a ztráty významu.
 (Filip KUČERA)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//84aolr// | Učitelství pro základní školy / UČ AJ a lit. ZŠ14 navazující | Theses on a related topic