Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pseudoglej

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Chemické a fyzikální vlastnosti půd v intenzivně obhospodařovaných vinohradech
 (Patrik Čermák)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yhfjey// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

Vliv vápnění na půdní respiraci a vybrané biochemické vlastnosti povrchových horizontů ve smrkové monokultuře ekosystémové stanice Rájec-Němčice
 (Jana Rosíková)

2021, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//z3p1dj// | Krajinné inženýrství / Ekologie lesa | Práce na příbuzné téma

Vliv pěstované plodiny na vybrané půdní vlastnosti
 (Petr Zifčák)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//34wwgg// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv kontinuální a rotační pastvy na vybrané fyzikální a chemické vlastnosti půd (se specifikací na podhorskou oblast Šumavy)
 (Petra CODLOVÁ)

2009, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h0qrgq// | Zemědělské inženýrství / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Porovnání biologických a chemických vlastností orných půd a půd pod trvalým travním porostem
 (Lucie Bystřická)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kxkubc// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv vlastností reálných půd České republiky na přestup perzistentních organických polutantů do žížal
 (Markéta Svobodová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mz814/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Procesy desertifikace na Jižní Moravě a jejich vliv na vybrané půdní vlastnosti
 (Veronika Bartlová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//v0ln2n// | Zemědělská specializace / Rozvoj venkova | Práce na příbuzné téma

Vliv vermikompostu na vybrané vlastnosti půdy a rostlin
 (Lucie Dvořáčková)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5hhr8h// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Respirační aktivita půdy ve smrkových monokulturách ve vztahu k melioračnímu vápnění
 (Vojtěch Tkáč)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//u97rv2// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv acidifikace a vápnění na druhové složení a diverzitu bylinného patra na ekosystémové stanici Rájec
 (Iveta Müllerová)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ihwyfd// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)