Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

acidifikace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Maloškálová prostorová variabilita stanovištních faktorů v dubových lesích a její vztah k druhovému složení bylinného patra
 (Lucie Hradilová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdl24/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv acidifikace a vápnění na druhové složení a diverzitu bylinného patra na ekosystémové stanici Rájec
 (Iveta Müllerová)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ihwyfd// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Srovnání úrovně druhové diverzity bylinného patra lesů v oboře a mimo oboru (Holedná)
 (Jarmila Keclíková)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2q1v6b// | Krajinářství / | Práce na příbuzné téma

Vliv nepůvodních listnatých dřevin na diverzitu bylinného patra
 (Milan Šenkýř)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hpzms/ | Ekologická a evoluční biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Vliv acidifikace a vápnění na druhové složení a diverzitu bylinného patra na ekosystémové stanici Rájec
 (Iveta Müllerová)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ihwyfd// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Vliv produktivity a dalších faktorů prostředí na diverzitu bylinného patra lesů.
 (Irena Axmanová)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g64sa/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma

Vliv nepůvodních listnatých dřevin na diverzitu bylinného patra
 (Milan Šenkýř)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hpzms/ | Ekologická a evoluční biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Respirační aktivita půdy ve smrkových monokulturách ve vztahu k melioračnímu vápnění
 (Vojtěch Tkáč)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//u97rv2// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv vápnění na chemismus pseudoglejů
 (Roman Gacko)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//eae83b// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

Vápnění lesních půd ve smrkových monokulturách ve vztahu k minerálním formám dusíku
 (Karel Končel)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//29hycf// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)