Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

regrese, s, gaussovským, procesem

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Gausovské procesy v identifikaci systémů a odhadu stavu
 (Jakub PRÜHER)

2018, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lff5cq// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Práce na příbuzné téma

Gausovské procesy v identifikaci systémů a odhadu stavu
 (Jakub PRÜHER)

2018, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lff5cq// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Práce na příbuzné téma

Gausovské procesy v identifikaci systémů a odhadu stavu
 (Jakub PRÜHER)

2018, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lff5cq// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Práce na příbuzné téma

IDENTIFIKACE MATEMATICKÉHO MODELU PNEUMATICKÉ SOUSTAVY
 (Jan Brett)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//c0a8tl// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Identifikace nelineárního laboratorního modelu neuronovými sítěmi\nl{}
 (Petr VITÁSEK)

2008, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8iiwjv// | Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Identifikace a řízení servomechanismu Amira DR300
 (Jaroslav KAŇA)

2005, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0x4s0l// | Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu | Práce na příbuzné téma

Metody filtrace a jejich využití v ekonomii
 (Martina Stehnová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t9mcj/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Práce na příbuzné téma

Použití Kalmanova filtru pro filtraci a analýzu navigačních dat
 (Andrey Vasilev)

2013, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99957 | Mechatronika / Mechatronické systémy | Práce na příbuzné téma

Aplikace Kálmánova filtru
 (Vít Polášek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136098 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma