Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

organizace řízení

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Technické vybavení učeben pro výuku studijního oboru - Silniční doprava
 (Milan Schůrek)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k8gpo/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Didaktický přístup k výuce provozu a údržby domácnosti na ZŠ se zaměřením na technické vybavení domácnosti
 (Tomáš Kadlec)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j4a83/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Dokumentace zámeckého divadla v Litomyšli (Překlad direktoria z r. 1833 a Pamětní knihy zámeckého divadla. Technické vybavení.)
 (Marcela Sýkorová)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qz8bv/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Práce na příbuzné téma

Materiálně technické vybavení krizového štábu
 (Jiří Hloušek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110083 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Technické vybavení jednotek požární ochrany pro provádění dekontaminace osob a techniky.
 (Antonín POJETA)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wyu2zv// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Test schopností klientů s mentální retardací se zaměřením na základní technické vybavení v domácnostech a v sociálních institucích
 (Magdalena KASPŘÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ga0ezu// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní prvky silniční dopravy a technické vybavení osobních vozidel s ohledem na snížení nehodovosti
 (Tomáš Goch)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109924 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Orientovanost sester na potřeby klientů, technické vybavení a parametry klienta jako ošetřovatelský problém
 (Renata HOUSEROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rmukgi// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Posouzení dopravní a přepravní kapacity na trati České Budějovice - Černý Kříž
 (Petr Fleischman)

2014, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ruou56// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Zvýšení přepravního výkonu chladícího šnekového dopravníku
 (Nikola ŠÍFOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//i01htb// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)