Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

lovemarks

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Brand Attachment through Lovemarks
 (Anastasiya Morozova)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bgzl1/ | Ekonomika a management / Marketing Communication | Theses on a related topic

Srovnání lovemarks mezi generacemi X a Y
 (Ludmila Blažková)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/121994 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic

Analýza konceptu lovemarks ve sportovním průmyslu
 (Petr Pachač)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102876 | Ekonomika a management / Sportovní management | Theses on a related topic

Lovemarks jako jedna z variant vytváření kreativních reklamních konceptů
 (Klára Jandová)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//dovk6l// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Umění třiceti vteřin v reklamní kampani společnosti T-Mobile
 (Dita REICHOVÁ)

2005, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5kklz2// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic