Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

korozivzdorna ocel

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Vliv materiálových faktorů na korozní odolnost oblastí vysoce legované oceli svarového kovu heterogenního svaru (korozivzdorná ocel - uhlíková ocel)
 (Radovan Papež)

2022, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//oskvbi// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Porovnání korozivzdorné oceli a konstrukční oceli z hlediska obrábění
 (Richard Honeš)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141332 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Porovnání vlastností korozivzdorných ocelí stabilizovaných titanem a ocelí bez stabilizace
 (Filip Hromek)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//6qha7f// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Analýza svarových spojů korozivzdorné oceli s běžnou uhlíkovou ocelí
 (Tomáš Hartman)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1up66r// | Zemědělská specializace / Management techniky | Práce na příbuzné téma

Vliv chemického složení oceli na strukturu a vlastnosti korozivzdorných ocelí
 (Pavel Valenta)

2013, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//hch6d5// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Druhy ocelí pro použití v jaderné energetice-mezikrystalová koroze oceli 316L.
 (Lenka Karczmarczyková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114577 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Studium objemových magnetických vlastností austenitických korozivzdorných ocelí po tváření za studena
 (Martin Otáhal)

2018, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130269 | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)