Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

majority society

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Integrace cizinců a menšin do české společnosti ve vztahu k úzké části majority.
 (Petr VÁPENÍK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s467nv// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Romská menšina v České republice a její integrace do majoritní společnosti
 (Barbora Křížová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8lnx/ | Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Komunikace sportovců se sluchovým postižením v intaktní společnosti
 (Ondřej Jeřábek)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eu6hp/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Multikulturní společnost v ČR, problematika soužití minoritních skupin s majoritní společností
 (Petra Pelešková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//zkmhnh// | Regionální rozvoj / | Theses on a related topic

Hovor pro neslyšící – nové možnosti komunikace osob se sluchovým postižením s majoritní společností
 (Dominika Graupnerová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rqa6h/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Inclusive education and its impact on the society and students who are blind and visually impaired: A survey of Nigeria
 (James Eburikure OLAYI)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fedmgx// | Special Education / | Theses on a related topic