Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

marginalizace na pracovnim trhu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Nezaměstnanost a marginalizace romských žen na trhu práce (v kontextu sociálního vyloučení)
 (Monika KŘEMENOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//t6n6th// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Bariéry začlenění osob v předdůchodovém věku na trhu práce
 (Anna Přecechtělová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB200 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Začleňování na pracovní trh jako součást procesu sociálního začleňování v ČR
 (Miroslava Rákoczyová)

2006, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vcfzq/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Rizikové skupiny na trhu práce
 (Jaroslav Šrámek)

2007, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/avrq6/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Marginalizace cizinců třetích zemí na českém trhu práce jako nové sociální riziko
 (Aneta ŽOUŽELKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wa2di6// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující (ne)úspěšnost žen s dětmi do 15-ti let při návratu na trh práce po absolvování rekvalifikace
 (Veronika Foltýnková)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bolgo/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Zaměstnávání zdravotně postižených osob a přínos chráněných dílen k jejich začlenění na trh práce
 (Petra Crlová)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/je833/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Integrace imigrantů na český trh práce
 (Pavel Peška)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//okat5a// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Práce na příbuzné téma

Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v České republice
 (Iveta Kocsisová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113559 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Integrace v prostředí českého pracovního trhu z pohledu imigrantů dlouhodoběji usazených v ČR
 (Eva Ehnertová)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ztf0r/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)