Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

industrial measurement

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Průmyslové měření průtoku
 (Kamil Stareček)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114510 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Měření spokojenosti zaměstnanců průmyslové společnosti
 (Kamil Kupča)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115561 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Metody kontinuálního měření kvality průmyslově užitných vod
 (Daniel KULÍŠEK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//21636c// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Rozvoj přístupů k měření komplexní loajality zákazníků v průmyslových organizacích
 (Eva Tylečková)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136434 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Práce na příbuzné téma

Měření částečných výbojů v průmyslové výrobě
 (Václav VLÁŠEK)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0jf03x// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Měření barevných souřadnic materiálu v průmyslové výrobě
 (Martin Botek)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jdpqw3// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Průmyslové měření elektrických veličin prostřednictvím procesorové desky limitované hardwarovou konfigurací\nl{}
 (Miroslav APOLENÁŘ)

2008, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5ms5qo// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Návrh modelu měření výkonnosti pro průmyslovou společnost
 (Jakub Košina)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102168 | Systémové inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Dotyková a bezdotyková měření rozměrů pro průmyslové aplikace
 (Lubomír HODINÁŘ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vihufn// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Bezdotykové měření obvodu pneumatik během výrobního procesu
 (Jakub Zdražil)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o3dn17// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)