Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

matrix metalloproteinase

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Studium inhibitorů matrix metaloproteináz s využitím dockingu
 (Jan Ryška)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ouigd/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Prognostický význam promotorového polymorfismu matrix metaloproteinázy-1 na časnost metastazování bronchogenního karcinomu
 (Lenka Babičková)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v09mx/ | Všeobecné lékařství / Onkologie | Theses on a related topic

Role proteinu p53 při regulaci matrixových metaloproteináz u lidských nádorů
 (Veronika Lýčková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r1xtc/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Matrixmetalloproteinázy v imunopatogeneze roztroušené sklerózy
 (Yvonne Benešová)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wp3aa/ | Neurologie (čtyřleté) / Neurologie | Theses on a related topic