Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mechanicka trombektomie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Mechanická trombektomie při ischemické cévní mozkové příhodě
 (Jitka Ježdíková)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mbu6m/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Mechanická trombektomie katétrem Rotarex v léčbě akutních a subakutních uzávěrů tepen dolních končetin
 (David PROCHÁZKA)

2021, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b1fb3s// | Zobrazovací technologie v radiodiagnostice / | Theses on a related topic

Intravenózní trombolýza a mechanická rekanalizace u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou
 (Aleš MAZÁNEK)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//g1vu6h// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Lokální trombolýza v tepenném nebo žilním řečišti
 (Kateřina Nosková)

2021, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rxqb6/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Zobrazovací metody a endovaskulární léčba u akutních ischemických cévních mozkových příhod
 (Jan ZIMMERMANN)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//l77517// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Managment cévních mozkových příhod v přednemocniční péči
 (Zuzana MEDVĚDOVÁ)

2022, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ogsg5s// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic