Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mentally ill

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Analysis of data concerning risk of suicide in mentally ill patients
 (Jiří Hron)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45957 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Poskytování vybraných sociálních služeb pro mentálně postižené a duševně onemocněné v Rychnově nad Kněžnou
 (Kateřina Kopecká)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB13817 | Sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Sebestigmatizace a kvalita života u duševně nemocných
 (Alexandra Pařízková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lcgsw/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Životní spokojenost a sebestigmatizace u duševně nemocných během pandemie COVID-19
 (Michaela Šrubařová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a0syh/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Tendence ke stigmatizaci duševně nemocných lidí ze strany vysokoškolských studentů
 (Michaela Holubová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d52bf/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Léčíme duševní nemoc, nebo duševně nemocného člověka? Studie k antropologickým předpokladům psychiatrie
 (Šárka Šafářová)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c7ehf/ | Sociální lékařství (čtyřleté) / Sociální lékařství | Theses on a related topic

Uplatnění duševně nemocných na trhu práce
 (Barbora Penišková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82208 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče o duševně nemocné s využitím metodiky CARe
 (Bohumila BORKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2nl7yu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Sociální práce s duševně nemocnými
 (Michaela Kábrtová)

2018, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10490 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)