Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

oxid titaničitý

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Plovoucí uhlíkatý adsorbent/fotokatalyzátor
 (Kateřina NĚMCOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//735j3g// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Plovoucí adsorbent/fotokatalyzátor na bázi korku
 (Antonie NOVÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dk9nvx// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Fotokatalytická degradace methylenové modři s využitím připraveného TiO2
 (Lukáš SVĚTLOVSKÝ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//q7q21z// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Testování účinnosti fotokatalyzátorů metodou odbourávání organických barviv
 (Veronika Jordanovová)

2014, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105191 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Studium zeta potenciálu titanové běloby
 (Jiří Palarčík)

2009, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9qyh8r// | Chemie a chemické technologie / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

Adsorpce amitriptylinu a nortriptylinu na nanočásticích oxidů kovů
 (Jakub MALOTA)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7h91tb// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Hmotnostní spektrometrie v charakterizaci komplexní směsi proteinů
 (Kamil Mikulášek)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mdb3g/ | Genomika a proteomika / | Práce na příbuzné téma

Molekulární a biochemická charakterizace a lokalizace inhibitorů peptidáz Eudiplozoon nipponicum
 (Pavel Roudnický)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ddrgx/ | Ekologická a evoluční biologie / Parazitologie | Práce na příbuzné téma

Vyhledávání, příprava a charakterizace lektinů z vyšších hub
 (Eva Kavková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/byakr/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Fotokatalytická degradace s využitím připraveného TiO2 ? laboratorní reaktor
 (Lukáš SVĚTLOVSKÝ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ci9v37// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)