Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pasivní vzorkování

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Organické polutanty v sedimentech ve vybraných českých řekách
 (Jitka TOLASZOVÁ)

2019, Disertační práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//35j0fe// | Ekologie a ochrana prostředí / Environmentální analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Vzorkování polárních polutantů z vodného prostředí
 (Václav Procházka)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vmefj/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Interakce chirálních polutantů v prostředí.
 (Lucie Švarcová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dqsvc/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv půdních podmínek na sorpci organických polutantů.
 (Dunja Petrović)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cqlin/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vlivu teploty na difúzi polárních organických látek do pasivních vzorkovačů na bázi hydrogelu
 (Kateřina Šverclová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h879x/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Fotochemi organických polutantů v tuhých médiích
 (Jindřiška Dolinová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vd1ik/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Rovnovážné pasivní vzorkování persistentních organických látek v tkáních sladkovodních ryb
 (Jaromír Sobotka)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1oke/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vývoj metody pasivního vzorkování pro monitorování perfluorovaných látek v různých složkách vodního prostředí
 (Simona Krupčíková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s2jse/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hodnocení expozice vodních organismů z různých trofických úrovní persistentním organickým látkám pomocí rovnovážného pasivního vzorkování
 (Pavla Fialová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqwrc/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)