Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hyperglykemie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium dietetické indukce hyperglykemie u samic diabetických potkanů ZDF a vlivu hyperglykemie na hojení ran
 (Martina Sznapková)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z174ab// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

Vliv hyperglykemie na expresi transportéru pro thiamin a transketolázy in vitro
 (Anna Pleskačová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n28uw/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Hyperglykemií indukované změny v parametrech ovlivňujících aktivitu pentózového cyklu
 (Roman Kudláč)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r8sx5/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Funkční analýza genetických variant v genech asociovaných s rozvojem glykotoxického poškození
 (Katarína Chalásová)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ia975/ | Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) / Fyziologie a patologická fyziologie | Práce na příbuzné téma

Abnormality metylace promotorů genů účastnících se hyperglykemického poškození
 (Anna Pleskačová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b0zmn/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv diabetického mikroprostředí na metabolické dráhy in vitro
 (Natálie Němcová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8qg4/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma