Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Zbytkové jámy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Modelové odvození a laboratorní příprava různých typů stabilních syntetických podzemních vod
 (Monika Spitzerová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l2fb2/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Koncepční model hydrogeologické struktury minerálních vod Pasohlávky
 (Kateřina Chroustová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n2gow/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Koncepční model M. Leiningerové v ošetřovatelské praxi
 (Aneta STAŠKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lohybx// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Koncepční model M. Leiningerové v ošetřovatelské praxi
 (Jaroslava MENČÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yj3het// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Koncepční model proudění podzemních vod v kvartéru Odry a Opavy
 (Tomáš Orlík)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98076 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Využití koncepčního modelu Callisty Royové při hodnocení potřeb v generaci 50+
 (Zdeňka HOTAŘOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cp7rpr// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství | Práce na příbuzné téma

Koncepční modely zaměřené na konečnou fázi života
 (Andrea KOHOUTOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x0sprw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Water Quality Prediction in the Skorpion Mine Pit Lake in Namibia
 (Fredrika Ndeutala Shagama)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98265 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Water Quality Prediction in the Skorpion Mine Pit Lake in Namibia
 (Fredrika Ndeutala Shagama)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98265 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Aktualizace vodohospodářské bilance jezera zbytkové jámy lomu Ležáky - Most
 (František Baar)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97767 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)