Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mll

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Přestavby genu KMT2A (MLL)
 (Pavlína Nejedlová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6ygbcj// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Studium interakce KIX domény s jejími vazebnými partnery
 (Alena Hofrová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xewi8/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Transaktivační potenciál fúzních proteinů asociovaných s nádorovými chorobami
 (Marek Havelka)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dy4mp/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Interakce transaktivačních domén 9aaTAD s mediátory transkripce
 (Marek Havelka)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8pl8/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Využití NMR při studiu protein-peptidových interakcí KIX domény
 (Alena Hofrová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/via1k/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Testování inhibitorů metyltransferázy pomocí počítačových simulací
 (Martin Babáš)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vy6qh/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Sledování mínimální zbytkové choroby u pacientů s akutní myeloidní leukémií
 (Vlasta Čejnová)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejibm/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic