Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

systém péče

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Optimalizace systému péče o investiční majetek v podniku Vápenka Vitošov s.r.o.
 (Miroslav Kutal)

2009, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71501 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

VÝROBA, ÚDRŽBA A OPRAVA HOBOJE
 (Ivana Jenešová)

2010, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/5080 | Hudební umění / Hoboj | Práce na příbuzné téma

Údržba a oprava hoboje
 (Jaroslava Tajanovská)

2006, Diplomová práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//gquvpr// | Hra na hoboj / | Práce na příbuzné téma

Údržba a opravy sociálních zařízení železničních kolejových vozidel a jejich vliv na životní prostředí
 (Tereza Židková)

2018, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m5ok3f// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Údržba a opravy vstřikovacích forem pro elastomery
 (Marek Pranjić)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lvy88l// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

ÚDRŽBA A OPRAVY MOTORŮ TRAMVAJÍ V PODMÍNKÁCH DOPRAVNÍHO PODNIKU HL. M. PRAHY
 (Jiří Louček)

2020, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0llojf// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Kolejová vozidla | Práce na příbuzné téma

Požární ochrana a osoby způsobilé provádět kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostních zařízení
 (Olga Ornetová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/sh0b2/ | Bezpečnostně právní studia / | Práce na příbuzné téma