Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

organizační struktura

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza organizační struktury vybraného podniku a návrhy na její zlepšení - případová studie
 (Dominika Hasprová)

2020, Bakalářská práce, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/no3g5q/ | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Rozhodující faktory pro uplatnění logistického řízení v rámci organizační struktury průmyslového podniku.
 (Dominika Mindášová)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112261 | Řízení průmyslových systémů / | Práce na příbuzné téma

Organizační struktury a jejich vliv na výkonnost divadel
 (Petra Vodičková)

2014, Disertační práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/bux78/ | Dramatická umění / | Práce na příbuzné téma

Dopady růstu firmy na informační toky při nezměněné organizační struktuře
 (Roman Golotovskiy)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78178 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Firemní kultura včetně projektové studie
 (Edina Faiglová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/btqck/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Práce na příbuzné téma