Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sterkopisek

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vliv těžby štěrkopísků na režim podzemních vod v okolí DP Stéblová
 (Michaela Bošková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ngayg/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Ložisko štěrkopísků Mankovice a jeho asociace těžkých minerálů
 (Radek Olšan)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xtejc/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv těžby štěrkopísků na stabilitu staveb
 (Lenka Bendová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/msrmv/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Hlavní mineralogická a petrografická asociace štěrkopísků na ložiskách Hulín a Tovačov
 (Veronika Šírková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f9eah/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Studium minerální asociace těžké frakce z deponie ložiska štěrkopísků u Hulína
 (Petr Mikysek)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/is88x/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Režim podzemních vod v okolí dobývacího prostoru štěrkopísků Tovačov
 (Michal Nožička)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i83c9/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Výsledky geologické dokumentace činnosti prováděné hornickým způsobem na nevýhradním ložisku štěrkopísků Písek - sever v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou
 (Tomáš Pospíšil)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119673 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace dopravní trasy v závislosti na postupu těžby písků a štěrkopísků při přechodu ze suché na mokrou těžbu
 (Martin Běťák)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144798 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Aplikace oboru restaurační ekologie při těžbě štěrkopísků v krajině údolní nivy řeky Moravy
 (Petra HÁNLOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0c6uvw// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Analýza změny využití krajiny po těžbě štěrkopísku v dobývacím prostoru Dobříň a Račice
 (František ZWETTLER)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qg8k38// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)