Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

msmt

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Základní škola a evropské dotace (projekt MŠMT ČR "Šablony" na ZŠ Oskol a Slovan v Kroměříži)
 (Nikola Ginterová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rnr3u/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Výuka a využití rotační techniky a vazeb ve výstavbě hodiny klasického tance 7.ročníku dívčí třídy při vzdělávání v konzervatoři podle osnov MŠMT
 (Zdeňka Kerlesová)

2013, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/rw4ah/ | Taneční umění / Taneční pedagogika | Theses on a related topic

Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa na MŠMT
 (Jan Novak)

2017, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//eur1s4// | Personální řízení / | Theses on a related topic

Analýza transparentnosti dotačního procesu MŠMT v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
 (Tomáš Kaplan)

2007, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xek8y/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Současné přístupy MŠMT k řešení ústavní výchovy se zaměřením na VÚ Hostouň
 (Lenka Kodimová)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//xc1b5l// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Prevence sociálně patologických jevů poskytované organizacemi s akreditací MŠMT očima žáků ZŠ a SŠ na území města Plzně
 (Miroslav ZICHA)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9mz2ik// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Účetní reforma státní správy a samosprávy v konkrétních podmínkách příspěvkové organizace MŠMT Dům zahraničních služeb
 (Eva Pulcová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35796 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Výuka etikety a společenského chování na ZŠ a SŠ s využitím zdrojů MŠMT
 (Marek Vala)

2008, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//f5i93v// | Humanitní studia / | Theses on a related topic