Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

asexualni rozmnozovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Mechanismy sekundárního vzniku a udržování asexuálního rozmnožování. Metaanalýza a studie modelového systému rodu Cobitis
 (Oldřich BARTOŠ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//at2oba// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Gametogeneze u asexuálních obratlovců z pohledu cytogenetiky
 (Lucie PARMOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//w99p8n// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Maternální původ vybraných populací rodu karas (/Carassius/) ve střední Evropě
 (Markéta ZAJACOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uio89w// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Microevolutionary processes of apomictic Rubus subgenus Rubus
 (Petra ŠARHANOVÁ)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nl780r// | Biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Vliv partenogenetických sexuálních parazitů na rodičovské populace: paradox sexu poněkud jinak
 (Jan KOČÍ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//py3cdq// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Evoluce polyploidie a její potenciál
 (Jan BOHÁČEK)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tfb6ep// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Diversity, phylogenesis and evolutionary mechanisms in the genus Rubus
 (Michal SOCHOR)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x1licl// | Biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Gametogeneze skokanů rodu Pelophylax vybraných jedinců povodí Odry z pohledu cytogenetiky
 (Lucie PARMOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//oa5vsv// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Mezidruhový přenos mitochondriální DNA zprostředkovaný nemendelovskými hybridy: příklad vodních skokanů západního Palearktu
 (Marie DOLEŽÁLKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zwistl// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Evoluce asexuality v prostoru a čase na příkladu evropských sekavců rodu Cobitis
 (Jan KOČÍ)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//82wvc4// | Biologie / | Práce na příbuzné téma