Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hybridogeneze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Gametogeneze skokanů rodu Pelophylax vybraných jedinců povodí Odry z pohledu cytogenetiky
 (Lucie PARMOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//oa5vsv// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Behaviorální mechanismy stabilizace populací sexuálních parazitů a jejich hostitelů
 (Adéla MUŽÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//yzc2y0// | Biologie / Biologie - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Maternální původ vybraných populací rodu karas (/Carassius/) ve střední Evropě
 (Markéta ZAJACOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uio89w// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Studium variability DNA v gametách hemiklonálně se rozmnožujících hybridních samců vodních skokanů rodu Pelophylax s využitím mikrosatelitových markerů
 (Marcela DOLEŽALOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5vxd7p// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Hemiklonální reprodukce v živočišné říši
 (Marcela DOLEŽALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hfjiu1// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Unisexuální populace nejsou jen samičí doménou: příklady vzniku a přežívání vše-samčích populací mezi obratlovci
 (Patrik MACHEL)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3s4asx// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Gametogeneze u asexuálních obratlovců z pohledu cytogenetiky
 (Lucie PARMOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//w99p8n// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Mezidruhový přenos mitochondriální DNA zprostředkovaný nemendelovskými hybridy: příklad vodních skokanů západního Palearktu
 (Marie DOLEŽÁLKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zwistl// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma